#konfusion
  • 2.8k posts

FEATURED

Exploring pareyyyy
0 41

Visst finns det saker vi kan göra för att förebygga konfusion, t ex god sömn, undvik onödiga rumsbyten/flyttar, undvik olämpliga läkemedel för äldre och säkerställ att patienten får sitt vätske- och näringsintag tillgodosett. Välputsade glasögon och en fungerande hörapparat gör att intrycken blir så klara som möjligt. Och mobilisering efter förmåga; att få hjälp från säng till stol eller att få promenera på avdelningen är faktiskt bra för att skydda hjärnan från förvirringstillstånd. Med dessa ord avslutar vi temavecka konfusion och önskar trevlig helg! #konfusion #akutförvirringstillstånd #omvårdnad #vårdutvecklingSUS #sjuksköterska #undersköterska #Sus #Skånesuniversitetssjukhus #RegionSkåne

 6 days ago
Exploring pareyyyy
0 61

@vardutvecklingsus har denna vecka tema konfusion, och i torsdags presenterades IVA-delirium. THIVAs anhörigbroschyr fanns då som exempel. Vi på THIVA screenar med ett skattningsinstrument som heter ICDSC, och i höstas fick all vårdpersonal på THIVA en utbildning i bl a hur man använder sig av detta. #icdsc #ivadelirium #konfusion #thiva #icudelirium

 6 days ago
Exploring pareyyyy
1 79

Ca 60-80 % av IVA-patienter får ett akut förvirringstillstånd, s.k. IVA-syndrom, vilket riskerar ökad mortalitet samt längre ventilator- och vårdtid. För att upptäcka konfusion screenas patienten dagligen på IVA med skalan CAM-ICU. THIVA har även tagit fram en broschyr till närstående; ”Är din anhörig sig själv”👌🏻 Symtomen yttrar sig som okoncentration, oorganiserat tänkande, perceptionstubbningar och ibland psykisk-motorisk oro. Patienten kan få hallucinationer och paranoida vanföreställningar samt ha en känsla av att vara i fara. Detta kan skapa mycket ångest och patienten är ofta i stort behov av att prata om sina minnen efteråt. IVA-syndrom förebyggs genom att inte sedera patienten för hårt utan försöka ha hen så vaken som möjligt i respiratorn, att undvika att ha ljud, ljus och personalprat konstant runt patienten samt att patienten får längre perioder av ostörd vila.  Eftersträva en så normal dygnsrytm och sömn som möjligt; aktivitet dagtid och vila nattetid utan för mycket sömnmedel. En mycket viktig del av behandlingen är tidig mobilisering, t ex att så tidigt som möjligt komma upp i rullstol. Orientera patienten ofta till tid och rum. Aktivera patienten, t ex med en tidning eller ett TV-program. Ovan förebyggande åtgärder är klart även en viktig del i behandlingen. #konfusion #akutförvirringstillstånd #iva #intensivvård #iva-syndrom #omvårdnad #vårdutvecklingSUS #sjuksköterska #undersköterska #Sus #Skånesuniversitetssjukhus #RegionSkåne

 7 days ago
Exploring pareyyyy
0 37

För att kunna ge en god personcentrerad omvårdnad gäller det att försöka förstå hur verkligheten upplevs av patienten just nu, för att utifrån den förståelsen kunna hjälpa och orientera patienten kontinuerligt under dagen om t ex tid, plats och situation.  En närstående har ofta en lugnande effekt och via närstående kan vi ta reda på vad patienten normalt tycker om att äta, göra och prata om. Dessa ”nycklar” kan vara till stor hjälp! 🗝 Tillräckligt mat- och vätskeintag och god sömn är viktigt. Låt rummet vara ljust på dagen, dunklare på kvällen och mörkt/tyst på natten, för att hjälpa patienten att vända tillbaka dygnet. 🗝 Vid rastlöshet kan det vara bra att aktivera patienten, t ex något att sortera eller plocka med (men uteslut smärta som möjlig orsak!). Vid oro/rädsla går det oftast att avleda patienten från det som upplevs som skrämmande. Var följsam, inlyssnande, bekräfta känslan och ”rädda” patienten från det hotfulla. 🗝 Tålamod i stor dos kan behövas och man kan behöva påminna sig om att patienten som gång på gång drar sin PVK eller KAD inte gör det för att retas, utan för att patienten inte alls förstår situationen utan agerar från en helt annan verklighet. Hjälps åt, känner man att tålamodet börjar ta slut är det bättre att låta en kollega gå in till patienten ❤ #konfusion #akutförvirringstillstånd #omvårdnad #vårdutvecklingSUS #sjuksköterska #undersköterska #Sus #Skånesuniversitetssjukhus #RegionSkåne

 8 days ago
Exploring pareyyyy
3 49

Patienten med konfusion får en akut minnesstörning och nedsatt orientering till tid, rum, person och sammanhang. Både tal och tankeverksamhet kan bli osammanhängande och det blir svårt att både förstå och göra sig förstådd. Sömnstörning är vanligt och förvirringen tilltar inte sällan i intensitet nattetid. 🌸 Patienten får svårt att sortera och tolka sina sinnesintryck samt kan få hallucinationer eller en felaktig verklighetsuppfattning. Avdelningen kan därför upplevas som skrämmande och personalen som hotfull. Inte så konstigt att en konfusorisk patient kan bli aggressiv, högljudd och försöka fly. 🌸 Har ni koll på att det finns två former av konfusion? Den hyperaktiva formen där patienten är uppjagad, rastlös, osammanhängande och plockig samt den hypoaktiva formen då patienten blir långsam i rörelse, tanke och tal, tillbakadragen/inåtvänd och med en oförmåga att känna glädje. Den sista är lätt att missa! #konfusion #akutförvirringstillstånd #omvårdnad #vårdutvecklingSUS #sjuksköterska #undersköterska #Sus #Skånesuniversitetssjukhus #RegionSkåne

 9 days ago
Exploring pareyyyy
1 38

En konfusion utvecklas när hjärnan utsätts för påfrestningar den inte klarar av. Det kan röra sig om infektion, smärta, hjärtinfarkt eller en stor operation, men även mindre faktorer såsom sömnbrist, förstoppning, urinretention eller dehydrering. Ofta är det en kombination av orsaker. En så enkel sak som miljöombyte kan trigga en konfusion för framför allt äldre eller personer med demenssjukdom. Därför ska man verkligen eftersträva att flytta en patient så lite som möjligt; så väl mellan som inom avdelningen. Inga rumsbyten om det inte är ett absolut måste! En första åtgärd ska alltid vara att försöka identifiera utlösande orsaker och se om något kan åtgärdas genom t ex dosjustering, behandla ett tillstånd eller sätta ut olämpligt läkemedel. Lite av ett detektivarbete! #konfusion #akutförvirringstillstånd #omvårdnad #vårdutvecklingSUS #sjuksköterska #undersköterska #Sus #Skånesuniversitetssjukhus #RegionSkåne

 10 days ago
Exploring pareyyyy
1 48

En akut konfusion innebär en störning i hjärnans normala aktivitet – en global akut hjärnsvikt. Tillståndet utvecklas snabbt inom loppet av ett dygn och kan variera i intensitet under dygnet. Vem som helst kan drabbas, men äldre personer och personer som har en tidigare hjärnskada (t ex pga. stroke, Parkinsons- eller demenssjukdom) har en ökad risk. Andra riskfaktorer är t ex nedsatt syn/hörsel, depression och antikolinergika. Den här veckan kör vi temavecka konfusion med några inlägg om utlösande faktorer, symtom, IVA-syndrom, omvårdnadsåtgärder och prevention. #konfusion #akutförvirringstillstånd #omvårdnad #vårdutvecklingSUS #sjuksköterska #undersköterska #Sus #Skånesuniversitetssjukhus #RegionSkåne

 10 days ago
Exploring pareyyyy
0 22

... und weil nichts mehr wie vorher scheint, nehme ich dich im neuen Blogbeitrag auf www.osteopathisch-leben.de mal mit hinein in die Gedankenwelt um Konfusion und meine 7 Tipps, wie man mit dieser Konfusion umgehen könnte. #konfusion #confusion #persönlichkeitsentwicklung #persönlichkeit #grenzen #leben #eigenemeinung #ruhe #miteinander

 11 days ago
Exploring pareyyyy
2 37

Para algunos..la música es como oxigeno..Sin ella, dejamos de respirar.. #pronto #konfusion #music #cover @andyylucasoficial

 12 days ago
Exploring pareyyyy
0 14

Mari bicara kebijaksanaan. #konfusius #konfusion #kebijaksanaan

 17 days ago
Exploring pareyyyy
0 28

ALLES KLAR? So address to the nation made. Briefings been had. And questions have been given answers. Not really any the wiser at the moment. Hoof scratches horns trying to make sense. #krampus #kovid #konfusion

 22 days ago
Exploring pareyyyy
6 82

Würde man jetzt einfach nur einen Druck spüren oder würde man sich selber runterdrücken? Würde die entstehende Kraft nicht immer stärker werden? Also je stärker man sich runterdrückt, desto stärker bringt man sich dazu, sich selbst runterzudrücken? 😵😵🤯🤯🤔🤔☠️💀 #FragedesTages #Konfusion #Pinnochiosagtdasserlügenwird #planetkey #VooDooBoys

 22 days ago
Exploring pareyyyy
0 26

No sólo te ayudamos a elegir el menú deseado para tu evento, sino que somos especialistas en decoración. No dejes nada al azar, elige #Konfusion. ✨ . . . #konfusioncatering #serviciodecatering #cateringadomicilio #cateringmadrid #cateringeventos #cateringparty #eventos2020 #cateringempresas #aperitivosgourmet #instafood #foodielove #cateringbodas #cateringparabodas #bodas2020 #canapescatering

 22 days ago
Exploring pareyyyy
0 43

Back By Popular Demand 🍊🍍🍹😎 #rumpunch #konfusion DM To Place Orders

 23 days ago
Exploring pareyyyy
7 42

Henney Colada 😎🥥🍍#Konfusion #SisIsReadyForMore! ❤️🙌🏾 #Love

 24 days ago
Exploring pareyyyy
7 51

The Weather Has Been Good, Ya’ll Been Asking, So We’re Coming Back Out!!! #KONFUSION 🌴🥥🍍HENNEY COLADA WEEKEND🌴🥥🍍 *pre-order for Saturday May 9th,2020* *DM to place orders* 😎

 1 month ago
Exploring pareyyyy
0 17
 1 month ago
Exploring pareyyyy
1 49
 1 month ago
Exploring pareyyyy
0 22

Ketama. Grupo musical gitano español de flamenco - fusión. Formado originalmente a principios de la década de los 80 por José Soto "Sorderita" (1961), Ray Heredia (1963 - 1991) y Juan José Carmona Amaya "El Camborio" (1960), posteriormente, los dos primeros abandonaron el grupo, completándose con la entrada de Antonio Carmona Amaya "Ajillo" (1965) y José Miguel Carmona Niño "Josemi" (1971), hermano y primo respectivamente de Juan José. Origen : Madrid, España. Género (s) : Nuevo flamenco. Período de actividad : 1984 - 2004, 2018 - Presente. C. D. "Konfusión" editado en 1997. #ketama #madrid #españa #flamencofusion #nuevoflamenco #josesoto #rayheredia #juanjosecarmona #antoniocarmona #josemiguelcarmona #konfusion #1997 #misdiscos💿 #megustalamusica 🎶 😍 #undiamenos👍 #yomequedoencasa 😊 #hayquejoderse 🙄 #otramaneradevivir 😚 #valladolidespaña 🇪🇸 💚 😎

 1 month ago
Exploring pareyyyy
0 11

Verwirrung ist ein Zustand, in dem man nicht weiter weiß. Verwirrung wird auch als Chaos bezeichnet, als Konfusion. Wenn man nicht weiß, was zu tun ist, welche Ziele man hat und wie man diese Ziele erreichen kann, dann ist man verwirrt. - (wiki.yoga-vidya.de/Verwirrung) #verwirrung #chaos #ziele #lebensziel #konfusion #nichtweiterwissen #hoffnung #hoffnungslosigkeit

 2 months ago
Exploring pareyyyy
2 21
 2 months ago
Exploring pareyyyy
0 7

Skalpel ‎– Konfusion https://www.youtube.com/watch?v=vgH5Wp_uXJI #skalpel #konfusion #ninjatune #2005 #electronic #futurejazz #breaks #downtempo

 2 months ago
Exploring pareyyyy
17 83

Je poste les vidéos du multi Halloween car j'en avais pas mis ducoup ca remémore un peu de souvenirs 👣🔊🤯 #freeparty #raveon #raveparty #ACAB #rabouinsenkval #paradox #konfusion #keketribe #lafrench #freetekno #rave

 2 months ago
Exploring pareyyyy
2 34

❌☣️LOBOTOMY ☣️❌ Jeune artiste de 25 ans originaire de la Région PACA plus précisément d'Aix-en-Provence, il  commence à jouer d'un instrument musique dès  son plus jeune âge . Avec sa guitare il reprend des morceaux de Rock et de Métal des groupes AC/DC, Nirvana où il trouve une sorte d'échappatoir !! C'est à ses 19 ans que son goût musical pour la Techno s'affirme. Il participe alors à ses premiers Festivals Reggaes et Trances comme le Hadra Festival. Puis, au gré des rencontres il découvre le monde de la Free Party  dans lequel il évolue pendant plusieurs mois. Il intègre très vite son premier Sound systeme (KartoonSysteme) avec lequel il fait ses premiers mixes souvent en collaboration avec les Vagatek. C'est en intégrant un nouveau Soundsystem les Konfusion qu'il trouve son style de mix dans plus orienté acidcore, mental et acid. Ses références  musicales restent Hypnotise théorie , sevenum six, enko!! C'est à cette période qu'il découvre le live grâce a l'acquisition ses premières machines ( Korg Sampler 2 & Tb 03) avec lesquels il crée sa signature dans l'Acidcore Mélodique avec des mélodies bien spaciales !!! Rapidement restrictif pour son imagination débordante, il se lance dans la réalisation de son sur Ableton & Machine il y a 8 mois. Il donne à ses sons une empreintes particulière en mélangeant des melodies sombres et Acids. Chacun de ses sons racontent une histoire qui donne à ses sons une dimension à la fois mélancoliques et spaciale !!!👽👽👽👽 Ps : Son Live Ableton serra bientôt fini pour vous faire voyager toujours plus loin !! 🌍👽🔊🔊 #freeparty #konfusion #family #rave #raveparty #technomusic #tribe #acidcore #acid #mental #fucksyteme #acabfamily #music #friends #team #ableton #nativeinstrument #korg #roland #tb03 #machine #mk3 #maygarhollorecords #SoundCloud #stayconnect #live

 2 months ago
Exploring pareyyyy
2 18

Hope You Are All Self Isolating! Better Days Ahead! Stay Safe And Help Flatten The Curve 💙 #Konfusion #WeInside

 2 months ago
Exploring pareyyyy
0 13
 2 months ago
Exploring pareyyyy
8 20

Tarde o temprano todas las piezas acaban encajando. Hasta entonces ríete de la #konfusion, vive el momento y entiende que todo sucede por algún motivo.... @mamoneobcn @lobospain @alvarovicious @elboulevardbcn . . . #konfusion #rumba #barcelona #passeigdegracia #party #livemusic #musicaendirecto #guitarra #percussion #apurodolor #flamenco

 2 months ago
Exploring pareyyyy
0 122

Vittnesmål 46 . . . #skanesjukvardsupprop #skånesjukvårdsupprop #sjukvårdsuppropet #konfusion #förvirring #uppsyn #försvunnen #högarbetsbelastning #avdelning #slutenvård #inlagd #tshirt #byxor #december #efterlysning #polis #polisen . . . Syntolk: Hade en konfusorisk patient som vi behövde ha extra uppsyn över men där ingen extra personal avsattes för vak. På grund av hög arbetsbelastning kunde ständig uppsyn inte uppfyllas och patienten smet ifrån avdelningen i endast t-shirt och byxor trots att det var december månad. Patienten fick efterlysas hos polisen och hittades några timmar senare en bra bit från sjukhuset.

 3 months ago
Exploring pareyyyy
0 9

nosotros no sabemos quien es el....pero si sabemos quien somos nosotros....@konfusion_music #konfusion #musicaendirecto #livemusic #guitarra #bongo #percussion #sing #barcelona #yomequedoencasa #quedateencasa

 3 months ago
Exploring pareyyyy
0 28

¿Te casas este año? 💍 Te proponemos un precioso #catering para que tus invitados disfruten de nuestra gran selección de #pintxos, #canapes, #tapas y bebidas, todo esto con una decoración preciosa. 😍 . . . #Konfusion #konfusioncatering #serviciodecatering #catering #cateringadomicilio #cateringmadrid #cateringeventos #cateringparty #cateringempresas #aperitivosgourmet #instafood #foodielove #cateringbodas #cateringparabodas #bodas2020 #takeawayfood #canapescatering

 3 months ago
Exploring pareyyyy
0 50

Prochain concert ce vendredi pour tous et toutes dire non à la brutalité policière et au système qui les protège! Nous n’oublierons pas Sammy Yatim assassiné par le service de police de Toronto. Nous n’oublierons pas Fredy Villanueva, assassiné par le service de police de Montréal. Nous n’oublierons pas que chaque année ce sont plus de 25 personnes qui meurent aux mains d’un service de police canadien. Solidarité avec les familles! All Cops Are Bastards! #copb #acab #spvm #iww #unionthugs #konfusion #homebrewremedy

 3 months ago
Exploring pareyyyy
0 16

La música es como la vida....Tú marcas tu propio compás.... . . . #music #musica #konfusion #musicaendirecto #live #livemusic #flamenco #fusion #segurdecalafell #vermuteria

 3 months ago
Exploring pareyyyy
8 251

Kėep it Pø$h((x . •BgH•HAKUNA•$ymBiotïK• . big thänkZz..<333(!) . #beachbabes #haveagoodsuck <3 .#goodluckassfuck #hihi #schabernak #AllColorsAreBeautiful #kunstliegtimauge #thoughts #konfusion #ganzkarussell

 3 months ago
Exploring pareyyyy
1 32

Nuestras palabras son tan cortas, que necesitamos música para expresar nuestros sentimientos..... @rubenpm101 @cristianchaveta @javiisarmi . . . #music #musica #konfusion #livemusic #musicaendirecto #flamenco #fusion #moments #goodvibes #instagram #instaphoto #picoftheday

 3 months ago
Exploring pareyyyy
0 6
 3 months ago
Exploring pareyyyy
1 22

A parte de escoger el mejor menú para tu evento, también somos expertos en decoración. Consúltanos sobre todos nuestros servicios y déjate sorprender por la magia de #Konfusion. ✨ . . . #konfusioncatering #serviciodecatering #cateringadomicilio #cateringmadrid #cateringeventos #cateringparty #eventos2020 #cateringempresas #aperitivosgourmet #instafood #foodielove #cateringbodas #cateringparabodas #bodas2020 #canapescatering

 3 months ago
Exploring pareyyyy
10 290

🔥 SKALPEL & KONFUSION 🎺❤️🇵🇱 💥 Two fantastic albums 👍🙏🤘 • Skalpel are nu jazz DJs, musicians and producers Marcin Cichy and Igor Pudło, from Wrocław in Poland. Their musical style is a distinctive blend of hip hop beats, laced with samples lifted from the rich seam of Polish jazz records of the 1960s and 1970s. • • • #skalpel #konfusion #wroclaw #polishjazz #polska #ninjatune #vintageaudio #pioneer #vintagehifi #instagram #bestrecord #bestrecords #retrohifi #vintagestereo #vintageaudiolove #nowspinning #nowlistening #myrecordcollection #vinylove #vinylonly #vinyljunkies #myrecordcollection #bestrecord #vinyladdict #retrostyle #turntables #vinylcollection #recordcommunity #musicoftheday #hifisound

 3 months ago
Exploring pareyyyy
1 33

Vente mañana a las 13h a nuestro próximo concierto en el Racó de la mano con ~Kon-Fusion~🎸💃👏🥳🍷 #konfusion #fiesta #tapas #vino #vermut #buenrollo #vinoteca #gourmet #musicadirecto #musicbar

 3 months ago
Exploring pareyyyy
0 12

Wundert mich kaum, dass viele da kapitulieren und falsch oder nicht wählen ... bitte tut es trotzdem! #jedestimmezählt #fckafd #noafd #nazisverhindern #digitalisierungjetzt #wahl #kommunalwahl #50stimmen #confusing #konfusion #wahlchaos #stimmzettel

 3 months ago
Exploring pareyyyy
0 6
 3 months ago
Exploring pareyyyy
2 20

Familia este sábado nos vamos de vermut rumbero con nuestros amigos de @elracogourmet . . . #konfusion #castelldefels #elracogourmet #rumba #music #musicaendirecto #flamenco #nonstop

 3 months ago
Exploring pareyyyy
5 47
 3 months ago
Exploring pareyyyy
0 15

En #konfusion coordinamos contigo los platos del catering para que nada falte en tu gran día💒. Nuestro chef será el encargado de personalizar vuestro catering en función de vuestras preferencias.😉 . . . #konfusioncatering #serviciodecatering #cateringadomicilio #cateringmadrid #cateringeventos #cateringparty #eventos2020 #cateringempresas #aperitivosgourmet #instafood #foodielove #cateringbodas #cateringparabodas #bodas2020 #canapescatering

 3 months ago
Exploring pareyyyy
3 25

#skalpel - contemporary polish export jazz product 👍💪🤜🎼 #konfusion #jazz #jazzmusic #polishjazz #polskijazz #vinyl #winyl #vinylcollection #vinylcommunity

 3 months ago
Exploring pareyyyy
1 21

Nuestro #catering es muy variado y está servido con todo el mimo por nuestro equipo de profesionales para que os olvidéis y disfrutéis de vuestro evento. 👌😉 . . . #konfusion #konfusioncatering #serviciodecatering #cateringadomicilio #cateringmadrid #cateringeventos #cateringparty #eventos2020 #cateringempresas #aperitivosgourmet #instafood #foodielove #cateringbodas #cateringparabodas #bodas2020 #canapescatering

 3 months ago
Exploring pareyyyy
0 15

Familia seguimos con mas fechas....el Próximo día 13 de Marzo nos vamos a la Vermuteria el Bon Gust.....que no pare la rumba!!!!! . . . #konfusion #music #musica #musicaendirecto #rumba #famenco #goodvibes #vermuteriaelbongust #segurdecalafell

 3 months ago
Exploring pareyyyy
0 15
 3 months ago
Exploring pareyyyy
1 12

#Konfusioncatering está formado por una gran familia, que junta todo su amor y su pasión por la cocina y sus clientes y crea eventos únicos y llenos de magia. ❤️ . . . #Konfusion #catering #serviciodecatering #cateringadomicilio #cateringmadrid #cateringeventos #eventos2020 #bodas2020 #cateringempresas #cateringparaeventos #aperitivosgourmet #cateringbodas #cateringparabodas

 3 months ago
Exploring pareyyyy
0 14

Familia....el próximo viernes día 6 de Marzo estaremos en el Sam de Vendrell.....os lo váis a perder???? . . . #music #livemusic #musicaendirecto #sam #konfusion #guitarra #bongo #cajon #percusion #flamenco #rumba #concierto #elvendrell

 3 months ago
Exploring pareyyyy
0 26

Nuestro #chef personaliza vuestro catering en función de vuestras preferencias. 😉😋 - 👇 Consúltanos sin compromiso. 👇 ✉️ info@konfusion.es ☎️ 697 53 74 33 . . . #konfusion #konfusioncatering #catering #serviciodecatering #cateringadomicilio #cateringmadrid #cateringeventos #cateringparty #eventos2020 #cateringempresas #aperitivosgourmet #instafood #foodielove #cateringbodas #cateringparabodas #bodas2020 #canapescatering

 3 months ago
Exploring pareyyyy
0 19

Atrévete te te....@residente @visitante @cabralu Porque en la vida hay que atreverse más y pensárselo menos . . . #residentecalle13 #atrevetetete #music #musicaendirecto #livemusic #rumba #guitarra #bongo #percusion #flamenco #konfusion

 4 months ago